Fotograf Marek Kačír

Krajina

Ľudia a ich činnosť je či už chceme alebo nechceme sú súčastou sveta v ktorom žijeme. Človek v spojení s prírodou dokáže vytvoriť úžasné diela.